Navigeer eenvoudig

Stichting KICI

KICI, voluit stichting KICI kledinginzameling, is een organisatie die sinds 1975 tweedehands kleding en schoenen inzamelt voor hergebruik en recycling. De opbrengsten gaan naar goede doelen. Dit inzamelen gebeurt door middel van kledingcontainers in de openbare ruimte en middels inzamelacties. Deze bekende groene container is ook bij Vitesse te vinden.

Alle bruikbare kleding en schoeisel wordt verkocht en hergebruikt in Oost-Europa en derdewereldlanden. De opbrengst wordt in de vorm van donaties overgedragen aan goede doelen in binnen- en buitenland. De prioriteiten van KICI gaat daarbij uit naar projecten die gericht zijn op educatie, ontwikkeling en duurzaamheid.

Stichting Afrikaad

Het bestuur van Vitesse heeft in Ghana korfbalbeeldjes laten maken. Het beeldje wordt op de vrijwilligersavond uitgereikt aan een (groep) vrijwilliger(s) met een bijzondere staat van dienst en die stopt met zijn/haar werkzaamheden voor Vitesse. Het beeldje kan ook uitgereikt worden aan een niet Vitesse lid als hij/zij een bijzondere betekenis heeft gehad voor KV Vitesse.
In Ghana ondersteunt de Stichting Afrikaad mensen en met name kinderen in de ontwikkeling naar een betere toekomst. Middels onderwijs, waterputten en andere mogelijkheden wordt de kinderen een betere toekomst gegeven. Een van de projecten is ook het creëren van werk voor volwassenen. Het maken van beelden en andere voorwerpen is hier een voorbeeld van. De korfbalbeeldjes worden gemaakt van allerlei soorten restmetalen. Op basis van één of meerdere foto’s over korfbal zijn de mensen in Ghana aan de slag gegaan en hebben unieke beeldjes gemaakt.
Onze sponsor Allround Cargo Handling heeft de financiering van het maken en het transport van deze beeldjes voor zijn rekening genomen en daar is Vitesse Allround Cargo Handling dankbaar voor.
Vitesse vindt het belangrijk om waar mogelijk goede doelen te steunen . Kijk eens op de internetsite van Stichting Afrikaad om een indruk te krijgen van wat zij allemaal doen. Kijk op: www.stichtingafrikaad.nl voor meer informatie.