Navigeer eenvoudig

Lid worden

Lid worden van Kv Vitesse? Prima plan! Maar kennismaken met de sport en onze vereniging is natuurlijk vanzelfsprekend, Vitesse geeft je daarvoor ook de ruimte. Je traint de eerste drie trainingen gewoon kosteloos mee, daarna beslis je zelf of je lid wil worden. Daarna betaal je pas contributie voor je lidmaatschap.
Als je lid wordt, vul je een formulier in en melden we je aan bij de korfbalbond, het KNKV. Daarna krijg je een spelerskaart en mag je direct echte wedstrijden spelen. Als je niet actief wil spelen maar wel deel wil uitmaken van de gezellige Vitesse club kun je je aanmelden als niet-spelend lid. Interesse? Neem contact op met Willeke Booij en Loes Bezemer via het contactformulier.
Je kunt ook alvast het inschrijfformulier + het machtigingsformulier invullen en opsturen naar Willeke Booij en Loes Bezemer.

Bepalingen m.b.t. verkrijgen van het lidmaatschap, bedanken als lid en de contributiebetaling

  • Het lidmaatschap van Vitesse gaat in op de datum zoals die is vermeld op de bevestiging die u wordt toegezonden als uw aanvraag is verwerkt.
  • De plicht tot contributiebetaling gaat in, in de maand, waarin men het lidmaatschap verkrijgt.
  • Het verenigingsjaar loopt telkens van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend.
  • Voor de betaling van de contributie dient u het machtigingsformulier (voor doorlopende automatische incasso) in te vullen en dit samen met uw aanmeldingsformulier in te leveren.
  • In het lidmaatschap van Vitesse is -indien van toepassing-  automatisch het  lidmaatschap van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond inbegrepen.
  • Bedanken als lid dient te geschieden uiterlijk één maand voor het einde van het lopende verenigingsjaar.
  • Bij bedanken als lid voor 1 januari van een verenigingsjaar, is er slechts een contributieverplichting tot en met het einde van het kalenderjaar. Bij opzegging na 1 januari van een verenigingsjaar, is er contributie verschuldigd over de resterende maanden van dat lopende jaar.

Informatie over de diverse categorieën leden binnen Vitesse
Vitesse kent verschillende soorten leden:

1. Competitieleden korfbal:
Deze leden spelen in de korfbalcompetitie van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond.
Tevens nemen zij meestal deel aan de trainingen.

Deze groep leden wordt steeds onderverdeeld naar de leeftijd op 1 oktober van het nieuwe verenigingsjaar:

  • Senioren: 18 jaar of ouder
  • Junioren 15 jaar of ouder, maar nog geen 18 jaar
  • Pupillen/Aspiranten: 6 jaar of ouder, maar nog geen 15 jaar

Als u in deze groep leden wilt worden ingedeeld, dan moet u tegelijk met het aanmeldingsformulier twee recente pasfoto’s inleveren t.b.v.  spelerskaarten  (geldt niet voor de kangoeroes)

2. Niet-spelende leden:
Deze leden zijn -en willen- betrokken blijven bij Vitesse en hebben ook stemrecht op de Algemene Vergaderingen.

De tarieven per 1 januari 2016:

Type lid Contributiebedrag per jaar Contributiebedrag half jaar Contributiebedrag maandelijks
Senioren € 258,50 € 129,25 € 21,54
Junioren (15-<18) € 201,30 € 100,65 € 16,78
Aspiranten (7-<14) € 161,70 € 80,85 € 13,48
Pupillen (5-6) € 103,40 € 51,70 € 8,62
Kangoeroes(<5) € 90,20 € 45,10 € 7,52
G-Korfballers € 90,20 € 45,10 € 7,52
Korfbalfit € 90,20 € 45,10 € 7,52
Jeu de boules € 90,20 € 45,10 € 7,52
Niet spelend € 90,20 € 45,10 € 7,52
Donateur € 90,20 € 45,10 € 7,52
(Peildatumleeftijd is 1 oktober)

De contributie wordt geregeld via Club Collect!!
Bij gezinnen met 4 of meer leden, krijgt het lid met de hoogste contributie 50% korting.
Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden en moet uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende verenigingsjaar zijn ingediend bij de ledenadministratie. Het verenigingsjaar loopt telkens van 1 juli tot en met 30 juni.
Bij opzegging als lid voor 1 januari van een verenigingsjaar, is er slechts een contributieverplichting  tot en met het einde van het kalenderjaar. Bij opzegging na 1 januari en uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende verenigingsjaar, is er contributie verschuldigd over de resterende maanden van dat lopende verenigingsjaar.